Danish Dutch English Finnish French German Icelandic Italian
Home Links Flymuseer
Banner
Flymuseer
Vis antal: 
# Link Hits
1 Danmarks Flymuseum - Stauning, Danmark
Den bærende tanke med Danmarks Flymuseum er at drive et museum med vægten lagt på dansk flyhistorie og flyproduktion både civilt og militært. Samtidigt er det et arbejdende eller rettere et ”flyvende” museum, idet mange fly i samlingen i videst muligt omfang holdes flyvedygtige og vises i luften ved forskellige lejligheder over hele landet. Derved ses flyene af væsentlige flere end de besøgende, som gæster museet i løbet af sæsonen.

Danmarks Flymuseum - Stauning, Danmark
Stauning Lufthavn
Lufthavnsvej 1
6900 Skjern
645
2 Danmarks Tekniske Museum - Helsingør, Danmark
Museet er et Teknisk museum der også har en pæn stor udstilling af fly.

Danmarks Tekniske Museum - Helsingør, Danmark
Fabriksvej 25
3000 Helsingør

Tlf. 4922 2611
823
3 SAS Museet - Gardermoen, Norge
SAS Museet på Gardermoen ble åpnet i 2003 og gir et overblikk over skandinavisk luftfart fra dens spede begynnelse i første halvdel av det forrige århundre og frem til i dag.
Museet ble startet tilbake i 1989 på Fornebu som et bedriftsmuseum for ansatte og pensjonister i SAS.
Museets samlinger omfatter både Scandinavian Airlines, ABA, DDL og DNL.
SAS har et samarbeide med sine tre nasjonale historielag og museets daglige drift besørges av frivillige medlemmer i historielagene.
Museet ledes av et styre der SAS-konsernet og historielagene er representert.
Utstillingen strekker seg med over 60 års historikk.

SAS Museet
Oslo Lufthavn Gardermoen, Vest
Gardermoveien 1
Oslo, Norge
897
4 Norsk Luftfartsmuseum - Bodø, Norge
Museet er bygget over den provisoriske flyplassen tyskerne bygde. Det er ca 1,5 km både til Bodø sentrum og Bodø Lufthavn. Bygget er formet som en gigantisk propell, og er tegnet av arkitekt Per Morten Vik ved Boarch. Utstillingsarealet, som omfatter militær og sivil luftfartshistorie, er fordelt på rundt 10 000 m2. Utstillingen er Nordens største innen luftfart.

Norsk Luftfartsmuseum
Olav V gate
8004 BODØ
382
5 Flyhistorisk Museum Sola - Stavanger, Norge
Museet har som oppgave å ta vare på historiske fly og utstyr, og det som har tilknytning til fly- og luftfartshistorie. Det er viktig å ta vare på gamle ting for å kunne fortelle historien. Mye ble ødelagt etter krigen, men det har likevel lykkes oss å få tak i kjente fly fra denne perioden.

Flyhistorisk Museum Sola
Postboks 512
4055 Stavanger Lufthavn
895
6 Tekniska museet - Stockholm, Sverige
Tekniska museet har inget stort antal flygplan, däremot en mycket representativ samling från flygets pionjärtid.
När insamlingsarbetet till museet började 1924 var få äldre plan bevarade: Haverier var vanliga, och många äldre flygplan hade skrotats. Gamla flygplan var dessutom skrymmande och tog stor plats i hangarerna. Utrymmet behövdes för moderna farkoster.
Tekniska museets samling ska i första hand representera det civila flygets utveckling, militära plan finns på Flygvapnets museum i Malmslätt, nära Linköping. Men den militära och civila utvecklingen gick hand i hand under 1900-talets första årtionden och utvecklingen speglas väl i museets samling, både vad gäller plan tillverkade i Sverige eller utomlands. Intressanta representanter för de stora tekniska stegen på 1920- och 1930-talen är helmetallplanet Junkers F 13 och helikopterns föregångare autogiron.

Tekniska museet
Museivägen 7
115 93 Stockholm
259
7 Svedinos Bil- och Flygmuseum - Ugglarp, Sverige
Svedinos Bil- och Flygmuseum har en samling av 40 gamla flygplan. Det är beläget i Ugglarp, längs Kustvägen, ca 25 km norr om Halmstad och ca 15 km söder om Falkenberg.

Svedinos Bil-och Flygmuseum
311 69 Ugglarp
692
8 Västerås Flygmuseum - Västerås, Sverige
På museet finns för närvarande runt 25 flygplan. Utförlig information om varje flygplanstyp och de individer som finns på museet återfinns under länkarna längre ned på denna sida.
Många flygplan inom museet är i flygande skick och deltar ofta i olika evenemang såsom flygdagar och medlemsflygningar till olika resmål. Många av våra flygplan deltar också i vår egen flygdag, RollOut, som vanligtvis äger rum i slutet av maj varje år. Vill du se flygplanen i luften ska du titta under Nyheter. Där kan du få tips om flygdagar och andra evenemang som flygplanen deltar i.

Västerås Flygmuseum
Hasslogatan 16
721 31 Västerås
366
9 Söderhamn/F15 Flygmuseum - Söderhamn, Sverige
Söderhamn/F15 Flygmuseum
Byggnad 81 Flygstaden
826 70 Söderhamn
735
10 Flygvapenmuseum - Malmslätt, Sverige
Det nya Flygvapenmuseum är intressant, roligt och givande för alla oberoende av förkunskaper, ålder och intressen. Vi hälsar alla välkomna -barnfamiljer, flygexperter, gammal som ung.
Museet ligger på Malmen som redan vid slutet av 1500-talet användes som exercisfält. Det var på Malmen som Sveriges förste aviatör Carl Cederström öppnade landets första flygskola 1912.
I museets omfattande föremålssamling finns flygplan, motorer, instrument, uniformer m.m. som har använts i militärflyget. Vårt faktarum med bibliotek och arkiv innehåller litteratur, tidskrifter, ritningar, fotografier och personarkiv kring flyg.

Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2
Malmslätt
279
11 F11 Museum - Nyköping, Sverige
F11 Museum ger en tillbakablick på en nära 40-årig epok av det moderna flygvapnets utveckling. F11-epoken inleddes 1941 och sträcker sig fram till nedläggningen 1980. Foton, föremål och modeller speglar verksamheten vid flottiljen och i museet finns tre exemplar av de sista flygplanen uppställda: S29 Tunnan, S32 Lansen och S35 Draken.

F11 Museum
Skavsta Flygplats
611 92 Nyköping
479
12 Österlens Flygmuseum - Östbo, Sverige
Österlens Flygmuseum visar, renoverar och bevarar flyghistoriskt intressanta föremål. I samlingen finns bl.a. flygplan, motorer, förarstolar, instrument och kringutrustning som funnits inom militärflyget. Teknikutvecklingen under 35 Draken-epoken visas och möjliggörs genom olika flygplansversioner i utställningen.

Österlens Flygmuseum
Ö. Vemmerlöv, Östbo
272 97 GÄRSNÄS
708
13 Aeroseum - Göteborg, Sverige
Vandra i den 22 000 kvadratmeter stora, underjordiska berghangaren från 1950-talet, byggd för att skydda flygvapnets jaktplan mot kärnvapen. - Se ett 30-tal olika flygplan & helikoptrar, från flygets barndom till jetflygplan (lista på planen). Även motorer, raketstolar och annan utrustning

Aeroseum
Holmvägen 100
S-417 46 Göteborg
347
14 Ållebergs segelflygmuseum - Falkoping, Sverige
Ållebergs segelflygmuseum ägs och drivs av Svenska Segelflygförbundet och Falköpings Kommun. Medlemmar i Segelflygets Veteransällskap ( SVS ) bidrar ideellt med att arbeta i museet som guider mm. Många av SVS:arna har själva lärt sig segelflyga på Ålleberg och då använt de flygplan och redskap vi nu visar i museet. - En del av museets flygplan är fortfarande luftvärdiga och flygs varje sommar.

Ållebergs segelflygmuseum
Alleberg, Falkoping
Sverige
367
15 The Aviation Museum - Akureyri, Island
Icelandic Aviation Museum - "Flugsafn Íslands" - is at Akureyri airport in new building wich is over 2200 square meters. You can see all kinds of airplanes and other exhibits related to Icelandic Aviation history. In the museum there is also quite a lot of historical photographs that shows the history more than million words.

Et herligt sted som får mine varmeste anbefalinger - Admin

The Aviation Museum
Akureyri Airport
Island
385
16 Aviation museum - Košice, Slovakiet
Museum of aviation in Košice, Slovakia - part of Slovak technical museum - was opened for public at 24th of August 2002. Museum was reopened at September 2, 2006, after reconstruction that lasted more than two years and roofing of exposition place was built.
389